Jackson Pollock (1912 – 1956), pictor american, a stat in fruntea curentului de arta americana numit expresionismul abstract. Acesta se baza pe ideea suprarealista de a da frau liber  inconstientului prin tehnici automate care inlaturau controlul constient.
Din anul 1946 începe perioada sa de crea?ie cu adev?rat novatoare, cînd se rupe complet de suportul figurativ, de poetica reprezent?rii. E ?i perioada inova?iilor tehnice, a?ternând culoarea prin picurare, prin scurgere (drip paintings). Cu aceast? tehnic? de action painting sau "pictur? gestual?" creeaz? structuri coloristice complexe, conglomerate una într-alta, ca în "Cathedral" (1947). Lui Pollock i se datoreaz? în cea mai mare parte demarajul unei picturi americane eliberate de modelele europene, de?i, fire?te, se pot g?si filia?iile sale într-o serie de demersuri ale suprarealismului, dadaismului ?i abstrac?ionismului liric. Pollock împinge îns? pân? la limit? consecin?ele unor tentative de a desprinde emo?ia de orice aluzie metaforic? ?i de a l?sa impulsul creator s? se declan?eze f?r? constrâmgere ?i f?r? nicio obliga?ie explicativ?. Într-adev?r, important este momentul crea?iei, moment exploziv ce epuizeaz? nevoia de expresie ?i comunicare. Traiectele de culoare, care se întretaie într-o ame?itoare mi?care spa?ial?, angajeaz? rela?ii armonice, iar suprafa?a se dovede?te compus? cu mult? rigoare.
Intre lucrarile lui Pollock : "Male and Female"(1942), "The Moon-Woman"(1942), "Stenographic Figure"(1943), "Blue (Moby Dick)"(1943), "The She-Wolf"(1943), "Eyes in the Heat"(1946), "The Key"(1946), "The Tea Cup"(1946), "Shimmering Substance"(1946), "Cathedral"(1947).
 


One thought on “Pollock, Jackson”

Comments are closed.