Camille Pissarro (10 iulie 1830, Charlotte-Amalie – 13 noiembrie 1903, Paris) a fost un pictor francez care a jucat un rol decisiv în unificarea mi?c?rii impresioniste ?i în schimb?rile ce au avut loc în arta celei de-a doua jum?t??i a secolului al XIX-lea, recunoscut ca atare cu mult mai târziu decât alti pictori contemporani cu el. Prin contribu?ia pe care a avut-o la formarea artistic? a lui Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat ?i al?ii a influen?at, de?i mai pu?in remarcat, apari?ia picturii moderne din secolul al XX-lea.
Înc? de la început are o simpatie pentru pictura peisajelor, de aceea, este interesat mai ales de cercul de la Barbizon (Millet, Daubigny) ?i de crea?iile lui Corot, în care vede pe maestrul s?u.Picteaz? în aer liber ("plein air"), pictura sa ia amploare, dar, din p?cate, nu se prea vinde.
Pissarro devine un adev?rat impresionist începând din anul 1869. Vor cre?te expresivitatea ?i sensibilitatea fa?? de lumin?, îl va cuprinde fascina?ia schimb?rilor care au loc în diferite momente ale zilei sau perioade ale anului.
Prima expozi?ie a impresioni?tilor din 1874, organizat? practic de Pissarro împreun? cu Monet, nu se bucur? de succes ?i sufer? în urma atacurilor criticilor care îi iau în derâdere. continuare>>