Michelangelo Buonarroti (nascut la 6 martie 1475, Caprese, Provincia Arezzo), este al?turi de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Rena?terii italiene. Geniul s?u universal este deopotriv? oglindit de pictur?, desen, sculptur? ?i arhitectur?. A scris ?i poezii, în special în genul sonetului ?i madrigalului.
 
El a infatisat corpul uman cu o desavarsita plasticitate si forta expresiva.
Una dintre primele sale lucr?ri de pictur? ?i chiar unul dintre pu?inele tablouri ale artistului – Michelangelo f?când mai ales pictur? mural? sub form? de fresc? – este "La Sacra Famiglia" (Sfânta Familie) (1504), cunoscut? ?i sub numele de "Madonna Doni" sau "Tondo Doni".
Michelangelo a lucrat timp de patru ani la zugr?virea boltei Capelei Sixtine, o suprafa?? de aproape 500 de metri p?tra?i, depunând un efort istovitor. Renun?? la ajutoarele pe care le adusese de la Floren?a ?i în cea mai mare parte lucreaz? singur. Frescele Capelei Sixtine au fost sfin?ite cu ocazia s?rb?torii Tuturor Sfin?ilor, în anul 1512. Giorgio Vasari poveste?te: "Aflând c? vor fi descoperite frescele, s-a adunat toat? suflarea s? priveasc? picturile, r?mânând cu to?ii mu?i de încântare." Partea central?, pe axa bol?ii, cuprinde nou? scene biblice: Dumnezeu desparte lumina de întuneric, Crearea a?trilor, Dumnezeu desparte apele de p?mânt, Crearea lui Adam, Crearea Evei, P?catul originar ?i Izgonirea din rai, Jertfa adus? de Noe lui Dumnezeu, Potopul ?i Be?ia lui Noe. De ambele p?r?i ale acestor picturi sunt înf??i?ate sibile ?i prooroci.
Alte picturi importante ale lui Michelangelo sunt "Crearea lui Adam"(1510), "Judecata de Apoi"(1534-1541), unde actul final al istoriei omenirii este înf??i?at ca o însp?imânt?toare tragedie cosmic?, umanitatea apare disperat? ?i îndurerat?, cutremurat? de perspectiva condamn?rii ve?nice.